Experience #January

January

type

TemporalEntity

encoded value

1

January, 1415

17 January, 1716, at night

January, 1725, at night

January, 1733

January, 1742, at night

5 January, 1743, at night

28 January, 1743, at night

23 January, 1744, in the morning

28 January, 1745, at night

early January, 1748, at night

late January, 1750

January, 1751

January, 1752

20 January, 1760, in the afternoon

2 January, 1773, at night

January, 1775

10 January, 1777, at night

1 January, 1778, at night

2 January, 1778, at night

January, 1779

10 January, 1784, at night

22 January, 1784, at night

26 January, 1784, at night

early January, 1786

early January, 1786, 12:00 AM

January, 1798

January, 1799

mid January, 1804

January, 1804

21 January, 1809, at night

24 January, 1809, at night

22 January, 1814, at night

January, 1814

January, 1815

January, 1816, at night

12 January, 1817, at night

1 January, 1818, at night

8 January, 1818, at night

11 January, 1818, in the morning

23 January, 1818, at night

1 January, 1819, at night

17 January, 1819, at night

28 January, 1819, at night

17 January, 1820, at night

26 January, 1820, at night

27 January, 1820, at night

mid January, 1820

9 January, 1821, at night

18 January, 1821, at night

26 January, 1821, at night

31 January, 1821, at night

5 January, 1822, at night

30 January, 1822, at night

January, 1822, at night

January, 1826

early January, 1827

January, 1827

January, 1828

late January, 1832

mid January, 1835, at night

20 January, 1837, in the morning

26 January, 1837, at night

30 January, 1837, at night

4 January, 1838, at night

early January, 1838

January, 1838

January, 1840

late January, 1842

January, 1842

January, 1842, in the afternoon

19 January, 1843, at night

early January, 1843

January, 1843

8 January, 1852, at night

early January, 1852

late January, 1852

mid January, 1852

January, 1852

3 January, 1853, at night

January, 1856

January, 1857

January, 1858

January, 1860

January, 1866

1 January, 1867, at night

January, 1870

late January, 1871

January, 1879

January, 1883

late January, 1884

January, 1891

January, 1892

January, 1893

January, 1896

early January, 1899, in the afternoon

January, mid 19th Century

January, 1903

January, 1906

early January, 1909

late January, 1909

January, 1909

late January, 1910

January, 1911

26 January, 1913, at night

2 January, 1914, at night

3 January, 1914, at night

16 January, 1914, in the morning

29 January, 1914, in the afternoon

2 January, 1915, at night

3 January, 1915, at night

late January, 1915

January, 1915

6 January, 1916, in the afternoon

7 January, 1916, at night

8 January, 1916, in the morning

9 January, 1916, at night

11 January, 1916, in the morning

16 January, 1916, at night

30 January, 1916, at night

late January, 1916, at night

late January, 1917

January, 1917

January, 1918

5 January, 1919, at night

12 January, 1919, at night

20 January, 1919, at night

24 January, 1919, in the afternoon

January, 1919

1 January, 1920, at night

5 January, 1920, at night

14 January, 1920, in the afternoon

17 January, 1920, in the afternoon

1 January, 1921, in the afternoon

2 January, 1921, at night

12 January, 1921, in the afternoon

late January, 1921

late January, 1921, at night

1 January, 1922, at night

5 January, 1922, at night

13 January, 1922, at night

2 January, 1924, at night

11 January, 1924, in the afternoon

14 January, 1924, at night

January, 1924

11 January, 1925, at night

16 January, 1925, at night

18 January, 1925, at night

1 January, 1926, at night

3 January, 1926, in the afternoon

5 January, 1926, at night

8 January, 1926, at night

11 January, 1926, at night

21 January, 1926, in the afternoon

27 January, 1926, in the morning

early January, 1930

mid January, 1930

early January, 1931

13 January, 1932, at night

16 January, 1933, at night

13 January, 1934, in the afternoon

16 January, 1935, at night

January, 1936

January, 1937

January, 1938

2 January, 1939, at night

mid January, 1939

January, 1946

January, 1947

January, 1949

January, 1952

early January, 1955

January, 1956

January, 1957

January, 1959

January, 1960

late January, 1963

early January, 1967

late January, 1967

January, 1968

January, 1971

26 January, the 1970's

mid January, 1990

13 January, 20th Century

14 January, 20th Century

15 January, 20th Century

17 January, 20th Century

25 January, 20th Century

26 January, 20th Century, at night

January, 2002

28 January, 1547

4 January, 1552

25 January, 1555

27 January, 1555

15 January, 1557

31 January, 1557

15 January, 1559

3 January, 1560

8 January, 1560

30 January, 1560

6 January, 1561

16 January, 1561

17 January, 1561

27 January, 1561

25 January, 1567

22 January, 1586

16 January, 1660

6 January, 1661

9 January, 1662

11 January, 1662

23 January, 1664

2 January, 1666

3 January, 1666

24 January, 1667

6 January, 1668

27 January, 1682

23 January, 1683

30 January, 1687

19 January, 1718

21 January, 1734

23 January, 1735

24 January, 1735

13 January, 1736

25 January, 1736

8 January, 1737

7 January, 1739

25 January, 1740

16 January, 1741

1 January, 1742

14 January, 1742

15 January, 1742

30 January, 1742

21 January, 1743

23 January, 1744

7 January, 1746

21 January, 1746

24 January, 1746

4 January, 1747

15 January, 1747

10 January, 1750

19 January, 1752

21 January, 1752

22 January, 1752

1 January, 1754

27 January, 1756

11 January, 1757

24 January, 1758

24 January, 1760

27 January, 1761

24 January, 1767

25 January, 1767

1 January, 1768

29 January, 1768

2 January, 1769

18 January, 1769

9 January, 1770

25 January, 1770

10 January, 1771

15 January, 1771

27 January, 1771

3 January, 1775

5 January, 1775

28 January, 1775

27 January, 1776

3 January, 1777

7 January, 1777

2 January, 1779

21 January, 1779

22 January, 1781

25 January, 1781

1 January, 1784

18 January, 1784

22 January, 1784

23 January, 1784

25 January, 1784

28 January, 1784

2 January, 1785

3 January, 1786

22 January, 1788

6 January, 1789

7 January, 1789

1 January, 1791

25 January, 1791

8 January, 1792

15 January, 1794

14 January, 1796

25 January, 1796

2 January, 1797

3 January, 1797

7 January, 1797

14 January, 1797

15 January, 1798

16 January, 1798

28 January, 1798

31 January, 1798

4 January, 1799

7 January, 1799

9 January, 1799

31 January, 1799

30 January, 1800

22 January, 1802

24 January, 1802

31 January, 1802

12 January, 1803

28 January, 1805

31 January, 1805

8 January, 1806

9 January, 1806

20 January, 1806

1 January, 1809

13 January, 1809

7 January, 1811

31 January, 1811

1 January, 1812

8 January, 1812

1 January, 1813

8 January, 1813

21 January, 1813

22 January, 1813

23 January, 1813

12 January, 1814

11 January, 1817

18 January, 1818

8 January, 1819

4 January, 1820

29 January, 1820

11 January, 1821

12 January, 1821

15 January, 1821

19 January, 1821

22 January, 1821

24 January, 1821

26 January, 1821

28 January, 1821

1 January, 1822

2 January, 1822

3 January, 1822

4 January, 1822

9 January, 1822

12 January, 1822

13 January, 1822

24 January, 1822

26 January, 1822

29 January, 1822

31 January, 1822

27 January, 1823

10 January, 1824

3 January, 1825

23 January, 1825

9 January, 1826

11 January, 1826

16 January, 1826

5 January, 1827

1 January, 1828

2 January, 1828

13 January, 1828

19 January, 1828

20 January, 1828

26 January, 1828

27 January, 1828

29 January, 1828

12 January, 1829

16 January, 1829

25 January, 1829

3 January, 1830

7 January, 1830

31 January, 1830

22 January, 1831

28 January, 1832

18 January, 1833

3 January, 1834

7 January, 1834

10 January, 1834

12 January, 1834

2 January, 1835

5 January, 1835

14 January, 1835

11 January, 1837

19 January, 1837

27 January, 1837

6 January, 1840

22 January, 1840

18 January, 1841

23 January, 1844

27 January, 1844

1 January, 1845

2 January, 1845

5 January, 1845

7 January, 1845

10 January, 1845

8 January, 1846

8 January, 1847

5 January, 1848

17 January, 1848

1 January, 1849

3 January, 1849

5 January, 1850

6 January, 1850

12 January, 1850

19 January, 1850

20 January, 1850

28 January, 1850

30 January, 1850

1 January, 1851

31 January, 1851

9 January, 1852

15 January, 1852

1 January, 1853

11 January, 1853

11 January, 1856

1 January, 1857

19 January, 1857

3 January, 1858

18 January, 1858

30 January, 1858

2 January, 1859

4 January, 1860

2 January, 1861

8 January, 1861

30 January, 1861

24 January, 1862

29 January, 1862

17 January, 1863

31 January, 1863

16 January, 1864

21 January, 1864

29 January, 1864

8 January, 1865

18 January, 1865

31 January, 1866

14 January, 1867

20 January, 1867

26 January, 1867

8 January, 1868

25 January, 1870

20 January, 1872

7 January, 1873

8 January, 1873

31 January, 1880

8 January, 1882

15 January, 1882

25 January, 1882

11 January, 1883

24 January, 1883

29 January, 1883

4 January, 1884

16 January, 1884

19 January, 1885

31 January, 1885

25 January, 1886

24 January, 1887

12 January, 1888

14 January, 1888

12 January, 1889

11 January, 1890

16 January, 1892

21 January, 1892

15 January, 1893

1 January, 1894

17 January, 1896

1 January, 1897

26 January, 1898

7 January, 1899

20 January, 1900

22 January, 1901

29 January, 1901

3 January, 1902

10 January, 1902

13 January, 1904

24 January, 1906

2 January, 1907

4 January, 1907

19 January, 1907

4 January, 1908

11 January, 1908

19 January, 1908

20 January, 1908

3 January, 1909

8 January, 1909

13 January, 1909

15 January, 1909

16 January, 1909

22 January, 1909

30 January, 1909

28 January, 1910

31 January, 1910

13 January, 1913

14 January, 1913

15 January, 1913

17 January, 1913

18 January, 1913

25 January, 1913

9 January, 1914

18 January, 1914

22 January, 1914

27 January, 1914

28 January, 1914

31 January, 1914

1 January, 1915

2 January, 1915

3 January, 1915

16 January, 1915

17 January, 1915

27 January, 1915

6 January, 1916

9 January, 1916

12 January, 1916

13 January, 1916

14 January, 1916

22 January, 1916

27 January, 1916

28 January, 1916

12 January, 1917

16 January, 1917

28 January, 1917

30 January, 1918

1 January, 1919

28 January, 1919

2 January, 1920

25 January, 1920

1 January, 1922

31 January, 1922

8 January, 1923

28 January, 1923

18 January, 1924

19 January, 1924

11 January, 1925

22 January, 1926

28 January, 1926

29 January, 1926

3 January, 1928

22 January, 1930

23 January, 1930

25 January, 1930

26 January, 1930

29 January, 1930

3 January, 1931

5 January, 1931

9 January, 1931

14 January, 1931

20 January, 1931

21 January, 1931

23 January, 1931

25 January, 1931

28 January, 1931

7 January, 1932

22 January, 1932

26 January, 1932

27 January, 1932

31 January, 1932

2 January, 1933

7 January, 1933

17 January, 1933

19 January, 1933

20 January, 1933

21 January, 1933

31 January, 1933

3 January, 1934

4 January, 1934

5 January, 1934

7 January, 1934

10 January, 1934

12 January, 1934

18 January, 1934

19 January, 1934

22 January, 1934

23 January, 1934

26 January, 1934

28 January, 1934

31 January, 1934

5 January, 1935

6 January, 1935

10 January, 1935

16 January, 1935

17 January, 1935

18 January, 1935

19 January, 1935

20 January, 1935

23 January, 1935

25 January, 1935

27 January, 1935

28 January, 1935

29 January, 1935

31 January, 1935

8 January, 1936

12 January, 1936

20 January, 1936

1 January, 1938

2 January, 1939

8 January, 1939

11 January, 1939

14 January, 1939

15 January, 1939

18 January, 1939

19 January, 1939

24 January, 1939

30 January, 1939

31 January, 1939

14 January, 1944

24 January, 1944

26 January, 1945

30 January, 1945

21 January, 1946

3 January, 1948

14 January, 1949

27 January, 1952

10 January, 1953

9 January, 1956

16 January, 1957

30 January, 1957

30 January, 1958

23 January, 1960

18 January, 1961

26 January, 1963

29 January, 1963

30 January, 1963

13 January, 1965

24 January, 1965

30 January, 1965

8 January, 1966

20 January, 1966

30 January, 1966

9 January, 1967

22 January, 1967

19 January, 1968

24 January, 1968

5 January, 1970

17 January, 1970

24 January, 1970

29 January, 1970

30 January, 1970

2 January, 1973

4 January, 1973

13 January, 1973

23 January, 1973

28 January, 1973

18 January, 1974

20 January, 1974

24 January, 1974

5 January, 1975

31 January, 1975

7 January, 1977

1 January, 1978

18 January, 1978

5 January, 1979

26 January, 1980

1 January, 1981

12 January, 1981

24 January, 1981

31 January, 1981

12 January, 1982

13 January, 1982

1 January, 1984

10 January, 1984

12 January, 1984

31 January, 1984

1 January, 1985

13 January, 1985

20 January, 1985

26 January, 1985

30 January, 1985

11 January, 1986

3 January, 1987

11 January, 1987

13 January, 1987

31 January, 1987

3 January, 1988

8 January, 1988

26 January, 1988

3 January, 1989

4 January, 1989

21 January, 1989

27 January, 1990

29 January, 1994

28 January, 1998

7 January, 1999

14 January, 2004

12 January, 2005

24 January, 2005

17 January, 2008

23 January, 2009

29 January, 2011

29 January, 2013

3 January, 2014

13 January, 2015

25 January, 1716, 07:00 PM

12 January, 1732, 07:00 PM

10 January, 1765, 11:00 PM

16 January, 1772, 10:00 PM

19 January, 1819, 08:30 PM

1 January, 1838, 01:00 PM

2 January, 1838, 01:00 AM

26 January, 1873, 10:30 AM

12 January, 1874, 10:30 AM

2 January, 1876, 06:30 PM

12 January, 1876, 07:30 PM

16 January, 1876, 07:00 PM

23 January, 1876, 06:30 PM

30 January, 1876, 07:00 PM

12 January, 1879, 06:30 PM

15 January, 1879, 02:00 PM

19 January, 1879, 06:30 PM

26 January, 1879, 06:30 PM

4 January, 1880, 11:00 AM

4 January, 1880, 06:50 PM

11 January, 1880, 11:00 AM

11 January, 1880, 07:00 PM

18 January, 1880, 11:00 AM

18 January, 1880, 07:00 PM

25 January, 1880, 07:00 PM

2 January, 1881, 07:00 PM

9 January, 1881, 07:03 PM

16 January, 1881, 07:02 PM

23 January, 1881, 07:05 PM

30 January, 1881, 07:00 PM

1 January, 1882, 07:00 PM

8 January, 1882, 07:00 PM

7 January, 1883, 06:30 PM

14 January, 1883, 07:10 PM

21 January, 1883, 06:40 PM

28 January, 1883, 07:00 PM

6 January, 1884, 07:00 PM

13 January, 1884, 07:00 PM

20 January, 1884, 07:00 PM

27 January, 1884, 07:00 PM

4 January, 1885, 06:55 PM

11 January, 1885, 07:00 PM

25 January, 1885, 07:00 PM

1 January, 1932, 09:35 PM

7 January, 1932, 03:00 PM

9 January, 1932, 08:00 AM

11 January, 1932, 08:00 PM

24 January, 1932, 09:30 PM

31 January, 1932, 09:15 PM

17 January, 1933, 08:30 PM

21 January, 1933, 10:00 AM

26 January, 1933, 03:00 PM

29 January, 1933, 09:30 PM

31 January, 1933, 08:30 PM

10 January, 1941, 12:00 AM

monthOfYear
Page data computed in 9,371 ms with 1,627,664 bytes allocated and 755 SPARQL queries executed.