Experience #May

May

type

TemporalEntity

encoded value

5

May, 1509

May, 1560, at night

18 May, 1561, in the morning

May, 1693

late May, 1724

May, 1730

May, 1733

May, 1735

21 May, 1737, at night

May, 1740

early May, 1742

May, 1749

May, 1751

mid May, 1754

May, 1755

May, 1757

May, 1762

8 May, 1766, at night

May, 1769

May, 1775

10 May, 1779, at night

late May, 1780

mid May, 1781

3 May, 1784, at night

May, 1784

late May, 1786, at night

May, 1786

26 May, 1788, at night

7 May, 1789, at night

May, 1789

2 May, 1791, at night

May, 1791

early May, 1795

mid May, 1795

May, 1795

early May, the 1790's, morning

early May, late 18th Century

May, 1802

May, 1802, at night

May, 1803

14 May, 1809, at night

late May, 1810

May, 1815

5 May, 1816, at night

May, 1817

14 May, 1818, at night

28 May, 1818, at night

16 May, 1819, in the morning

28 May, 1819, at night

May, 1819

early May, the 1810's, morning

1 May, 1820, at night

15 May, 1820, at night

24 May, 1820, at night

27 May, 1820, at night

3 May, 1821, at night

9 May, 1821, at night

14 May, 1821, at night

21 May, 1821, at night

May, 1821

May, 1822

28 May, 1824, in the morning

early May, 1824, at night

May, 1826

18 May, 1827, at night

19 May, 1827, at night

7 May, 1830, in the morning

8 May, 1830, at night

May, 1830

May, 1831

May, 1832

May, 1834

27 May, 1835, at night

May, 1836

May, 1840

May, 1841

May, 1848

18 May, 1850, in the morning

May, 1851

13 May, 1852, in the morning

early May, 1852

late May, 1852

mid May, 1852

May, 1852

May, 1854

May, 1856

late May, 1858

May, 1859

May, 1860

May, 1869

May, 1871

May, 1872

May, 1873

May, 1874

early May, 1875

May, 1875

early May, 1876, 07:10 PM

May, 1876

May, 1877

May, 1882

May, 1883

May, 1886

mid May, 1888

May, 1888

1 May, the 1880's

May, 1890

29 May, 1897, in the afternoon

May, 1898

early May, 1899

24 May, mid 19th Century, in the morning

May, mid 19th Century

May, 1900, in the afternoon

May, 1907

early May, 1909

early May, 1910

late May, 1910

May, 1911

May, 1912

5 May, 1913, at night

7 May, 1913, in the afternoon

8 May, 1913, in the morning

8 May, 1913, at night

21 May, 1913, at night

28 May, 1913, at night

May, 1913

6 May, 1914, in the afternoon

10 May, 1914, at night

11 May, 1914, at night

13 May, 1914, in the afternoon

16 May, 1914, in the morning

20 May, 1914, at night

22 May, 1914, at night

2 May, 1915, at night

late May, 1915

late May, 1915, at night

mid May, 1915

May, 1915

May, 1916

late May, 1917

5 May, 1918, at night

22 May, 1918, at night

early May, 1918

8 May, 1920, at night

10 May, 1920, in the afternoon

11 May, 1920, at night

15 May, 1920, at night

17 May, 1920, at night

22 May, 1920, at night

22 May, 1920, in the afternoon

May, 1920

May, 1920, in the afternoon

16 May, 1921, at night

17 May, 1921, at night

23 May, 1921, at night

early May, 1921

late May, 1921, at night

mid May, 1921

May, 1922

3 May, 1924, in the afternoon

7 May, 1924, in the afternoon

8 May, 1924, in the morning

8 May, 1924, at night

11 May, 1924, at night

12 May, 1924, at night

18 May, 1924, at night

19 May, 1924, at night

22 May, 1924, at night

24 May, 1924, in the afternoon

26 May, 1924, at night

27 May, 1924, at night

28 May, 1924, in the afternoon

29 May, 1924, at night

31 May, 1924, at night

May, 1924

7 May, 1925, at night

17 May, 1925, in the afternoon

23 May, 1925, at night

30 May, 1925, at night

mid May, 1925

early May, 1926

early May, 1927

late May, 1927

May, 1927

May, 1928

1 May, the 1920's

24 May, the 1920's

May, the 1920's

May, the 1920's, in the morning

1 May, 1932, at night

early May, 1932

late May, 1935

late May, 1936

May, 1938

mid May, 1939

May, 1947

May, 1948

May, 1951

May, 1952

May, 1955

May, 1957

early May, 1959

May, 1965, at night

early May, 1966

May, 1970

May, 1983

May, 1997

early May, 2006

29 May, early 21st Century

27 May, 1520

21 May, 1527

19 May, 1533

6 May, 1554

7 May, 1554

14 May, 1554

15 May, 1554

27 May, 1555

24 May, 1559

25 May, 1559

20 May, 1560

1 May, 1561

11 May, 1562

25 May, 1562

10 May, 1563

29 May, 1630

14 May, 1640

5 May, 1659

18 May, 1662

7 May, 1668

17 May, 1668

29 May, 1668

29 May, 1669

28 May, 1672

5 May, 1694

30 May, 1698

14 May, 1700

26 May, 1703

28 May, 1703

12 May, 1712

20 May, 1719

8 May, 1721

21 May, 1721

3 May, 1737

9 May, 1740

18 May, 1743

9 May, 1746

21 May, 1746

30 May, 1747

20 May, 1750

31 May, 1750

31 May, 1752

30 May, 1757

31 May, 1757

17 May, 1759

28 May, 1759

14 May, 1761

1 May, 1763

5 May, 1763

24 May, 1763

15 May, 1764

14 May, 1768

17 May, 1768

1 May, 1769

16 May, 1769

4 May, 1770

17 May, 1771

20 May, 1771

31 May, 1773

1 May, 1774

3 May, 1774

6 May, 1774

6 May, 1776

10 May, 1776

15 May, 1776

13 May, 1778

2 May, 1779

28 May, 1779

14 May, 1780

4 May, 1784

29 May, 1786

28 May, 1787

22 May, 1788

3 May, 1790

12 May, 1790

21 May, 1790

13 May, 1792

17 May, 1794

23 May, 1794

24 May, 1794

6 May, 1796

28 May, 1796

19 May, 1798

24 May, 1799

15 May, 1800

22 May, 1800

29 May, 1800

4 May, 1801

5 May, 1802

18 May, 1802

10 May, 1803

16 May, 1803

18 May, 1803

23 May, 1803

28 May, 1803

23 May, 1805

12 May, 1807

27 May, 1807

3 May, 1808

30 May, 1808

31 May, 1809

18 May, 1810

7 May, 1811

16 May, 1812

22 May, 1812

29 May, 1812

15 May, 1813

22 May, 1813

11 May, 1815

15 May, 1815

17 May, 1815

21 May, 1817

4 May, 1818

8 May, 1819

17 May, 1819

19 May, 1819

24 May, 1819

29 May, 1819

31 May, 1819

11 May, 1820

13 May, 1820

2 May, 1821

9 May, 1821

19 May, 1821

20 May, 1821

28 May, 1821

30 May, 1821

1 May, 1822

6 May, 1822

9 May, 1822

14 May, 1822

17 May, 1822

18 May, 1823

8 May, 1824

18 May, 1826

27 May, 1826

16 May, 1828

20 May, 1828

28 May, 1828

5 May, 1829

20 May, 1829

25 May, 1829

29 May, 1829

1 May, 1830

18 May, 1830

31 May, 1830

6 May, 1831

18 May, 1831

20 May, 1831

25 May, 1831

7 May, 1832

9 May, 1832

10 May, 1832

18 May, 1832

24 May, 1832

25 May, 1832

28 May, 1832

30 May, 1832

6 May, 1833

7 May, 1833

16 May, 1834

19 May, 1834

20 May, 1834

22 May, 1834

6 May, 1835

7 May, 1835

11 May, 1836

14 May, 1836

20 May, 1836

30 May, 1837

17 May, 1838

19 May, 1838

13 May, 1839

22 May, 1839

27 May, 1839

11 May, 1840

26 May, 1840

27 May, 1840

30 May, 1840

13 May, 1842

31 May, 1842

16 May, 1843

18 May, 1843

30 May, 1843

9 May, 1844

21 May, 1844

24 May, 1846

25 May, 1846

5 May, 1847

17 May, 1847

19 May, 1847

4 May, 1848

15 May, 1848

16 May, 1848

20 May, 1848

22 May, 1848

25 May, 1848

18 May, 1849

22 May, 1849

4 May, 1850

7 May, 1850

13 May, 1850

1 May, 1851

23 May, 1852

24 May, 1852

4 May, 1853

14 May, 1853

7 May, 1854

8 May, 1854

10 May, 1854

8 May, 1855

10 May, 1855

19 May, 1857

25 May, 1857

26 May, 1858

2 May, 1859

6 May, 1859

19 May, 1861

2 May, 1862

27 May, 1863

2 May, 1864

21 May, 1866

26 May, 1867

22 May, 1869

1 May, 1871

20 May, 1871

1 May, 1872

4 May, 1872

21 May, 1873

4 May, 1875

6 May, 1875

11 May, 1875

3 May, 1876

6 May, 1876

10 May, 1876

23 May, 1876

25 May, 1876

26 May, 1876

5 May, 1877

9 May, 1877

14 May, 1877

19 May, 1877

28 May, 1878

24 May, 1879

26 May, 1879

14 May, 1881

6 May, 1882

20 May, 1882

1 May, 1883

9 May, 1883

8 May, 1884

17 May, 1884

10 May, 1885

11 May, 1885

11 May, 1886

24 May, 1888

1 May, 1890

9 May, 1890

12 May, 1890

18 May, 1892

19 May, 1893

3 May, 1894

15 May, 1896

20 May, 1896

14 May, 1897

14 May, 1898

19 May, 1898

4 May, 1899

24 May, 1899

28 May, 1899

30 May, 1899

21 May, 1900

27 May, 1900

28 May, 1900

14 May, 1901

15 May, 1901

18 May, 1901

23 May, 1901

30 May, 1901

1 May, 1904

16 May, 1906

6 May, 1907

20 May, 1907

6 May, 1910

8 May, 1910

12 May, 1910

17 May, 1910

20 May, 1910

28 May, 1910

18 May, 1911

2 May, 1913

6 May, 1913

9 May, 1913

12 May, 1913

16 May, 1913

17 May, 1913

18 May, 1913

21 May, 1913

29 May, 1913

1 May, 1914

2 May, 1914

7 May, 1914

9 May, 1914

26 May, 1914

6 May, 1915

27 May, 1915

10 May, 1916

11 May, 1916

13 May, 1916

20 May, 1916

24 May, 1916

25 May, 1916

31 May, 1916

2 May, 1917

6 May, 1917

9 May, 1917

14 May, 1917

6 May, 1919

11 May, 1919

10 May, 1920

11 May, 1920

15 May, 1920

16 May, 1920

17 May, 1920

18 May, 1920

19 May, 1920

28 May, 1920

13 May, 1923

1 May, 1924

5 May, 1924

11 May, 1924

23 May, 1924

26 May, 1924

27 May, 1924

29 May, 1924

10 May, 1925

22 May, 1925

1 May, 1926

8 May, 1926

12 May, 1926

26 May, 1926

30 May, 1927

12 May, 1928

16 May, 1928

19 May, 1928

31 May, 1928

9 May, 1929

5 May, 1931

6 May, 1931

7 May, 1931

12 May, 1931

20 May, 1931

28 May, 1931

4 May, 1932

8 May, 1932

11 May, 1932

29 May, 1932

31 May, 1932

8 May, 1933

13 May, 1933

15 May, 1933

17 May, 1933

26 May, 1933

29 May, 1933

2 May, 1934

4 May, 1934

5 May, 1934

6 May, 1934

7 May, 1934

8 May, 1934

9 May, 1934

11 May, 1934

15 May, 1934

23 May, 1934

25 May, 1934

28 May, 1934

19 May, 1935

28 May, 1935

7 May, 1937

2 May, 1938

6 May, 1938

10 May, 1938

3 May, 1939

15 May, 1939

8 May, 1944

8 May, 1945

8 May, 1950

20 May, 1950

9 May, 1951

10 May, 1951

19 May, 1951

20 May, 1951

6 May, 1952

12 May, 1952

26 May, 1954

30 May, 1956

14 May, 1959

18 May, 1961

29 May, 1961

31 May, 1961

2 May, 1964

3 May, 1964

19 May, 1964

20 May, 1964

31 May, 1964

12 May, 1965

14 May, 1965

14 May, 1966

18 May, 1966

3 May, 1967

31 May, 1967

19 May, 1969

4 May, 1970

5 May, 1970

8 May, 1970

11 May, 1970

11 May, 1972

23 May, 1973

10 May, 1975

29 May, 1975

12 May, 1976

26 May, 1976

30 May, 1977

1 May, 1978

13 May, 1978

19 May, 1978

21 May, 1978

5 May, 1979

23 May, 1979

29 May, 1980

30 May, 1980

7 May, 1981

28 May, 1981

4 May, 1982

5 May, 1982

10 May, 1982

11 May, 1982

14 May, 1982

22 May, 1982

23 May, 1982

1 May, 1983

19 May, 1983

24 May, 1983

25 May, 1984

5 May, 1985

6 May, 1985

13 May, 1985

18 May, 1985

27 May, 1985

2 May, 1987

3 May, 1987

25 May, 1987

21 May, 1988

4 May, 1989

13 May, 1989

14 May, 1989

24 May, 1989

25 May, 1990

7 May, 1991

15 May, 1994

19 May, 1994

13 May, 1997

1 May, 1998

17 May, 2012

21 May, 2014

11 May, 2018

14 May, 1876, 07:00 PM

21 May, 1876, 07:00 PM

28 May, 1876, 07:00 PM

6 May, 1877, 07:00 PM

13 May, 1877, 07:00 PM

20 May, 1877, 07:00 PM

27 May, 1877, 07:00 PM

4 May, 1879, 06:40 PM

11 May, 1879, 07:00 PM

18 May, 1879, 07:00 PM

2 May, 1880, 11:00 AM

2 May, 1880, 07:20 PM

9 May, 1880, 11:00 AM

9 May, 1880, 07:10 PM

16 May, 1880, 07:10 PM

23 May, 1880, 11:00 AM

23 May, 1880, 06:30 PM

30 May, 1880, 07:00 PM

1 May, 1881, 07:00 PM

8 May, 1881, 07:00 PM

15 May, 1881, 07:05 PM

22 May, 1881, 07:00 PM

29 May, 1881, 07:03 PM

7 May, 1882, 07:00 PM

14 May, 1882, 07:00 PM

6 May, 1883, 07:00 PM

20 May, 1883, 07:05 PM

27 May, 1883, 06:40 PM

4 May, 1884, 07:00 PM

11 May, 1884, 11:00 AM

11 May, 1884, 07:00 PM

18 May, 1884, 07:00 PM

25 May, 1884, 11:00 AM

25 May, 1884, 07:00 PM

1 May, 1915, 04:00 AM

19 May, 1924, 09:00 PM

27 May, 1931, 07:30 PM

6 May, 1933, 08:45 PM

9 May, 1933, 03:00 PM

11 May, 1933, 07:00 PM

18 May, 1933, 01:00 PM

3 May, 1951, 07:30 PM

18 May, 2011, 08:00 PM

25 May, 2012, 07:30 AM

monthOfYear
Page data computed in 8,522 ms with 1,610,440 bytes allocated and 734 SPARQL queries executed.