Experience #November

November

type

TemporalEntity

encoded value

11

30 November, 1554, at night

early November, 1563

November, 1656

4 November, the 1650's

27 November, 1708, in the morning

28 November, 1716, at night

November, 1731

27 November, 1734, at night

November, 1736

November, 1739

8 November, 1740, in the afternoon

early November, 1740

November, 1743

26 November, 1744, at night

7 November, 1745, at night

November, 1750

mid November, 1755

November, 1757

November, 1765

26 November, 1767, in the afternoon

1 November, 1770, in the morning

5 November, 1770, in the morning

6 November, 1770, at night

11 November, 1770, in the morning

November, 1775

2 November, 1776, at night

November, 1778

14 November, 1779, at night

November, 1785

30 November, 1789, at night

2 November, 1790, in the morning

2 November, 1790, at night

November, 1794

November, 1796

November, 1797

5 November, 1802, at night

early November, 1803

November, 1804

early November, 1810

November, 1810

early November, 1813

mid November, 1813

November, 1814

November, 1814, at night

4 November, 1817, at night

November, 1817, in the afternoon

8 November, 1818, at night

5 November, 1819, at night

9 November, 1819, in the afternoon

10 November, 1819, at night

11 November, 1819, at night

13 November, 1819, at night

15 November, 1819, at night

22 November, 1819, at night

November, 1819

6 November, 1820, at night

8 November, 1820, at night

17 November, 1820, at night

20 November, 1820, at night

21 November, 1820, at night

30 November, 1820, at night

19 November, 1824, at night

November, 1824, at night

November, 1825

November, 1827

November, 1827, at night

20 November, 1829, at night

21 November, 1829, at night

November, 1829

early November, 1830

November, 1830

November, 1831

November, 1833

30 November, 1834, at night

17 November, 1836, at night

November, 1836

November, 1838

November, 1840

November, 1842

November, 1843

November, 1847

November, 1848, 12:00 AM

19 November, 1849, at night

18 November, 1852, in the morning

27 November, 1852, at night

November, 1852

November, 1854

late November, 1859

November, 1860

November, 1869

November, 1870

November, 1873

early November, 1876, 06:30 PM

mid November, 1876, 07:00 PM

early November, 1877

early November, 1883, 11:00 AM

November, 1883

November, 1886

November, 1891

November, 1892

1 November, the 1890's

November, 1902

mid November, 1904

November, 1907

mid November, 1908

November, 1908

mid November, 1909

early November, 1910

late November, 1910

November, 1910

November, 1910, at night

2 November, 1913, in the morning

2 November, 1913, at night

4 November, 1913, in the morning

5 November, 1913, in the afternoon

8 November, 1913, at night

9 November, 1913, in the morning

9 November, 1913, at night

10 November, 1913, in the afternoon

14 November, 1913, at night

16 November, 1913, at night

16 November, 1913, in the afternoon

17 November, 1913, at night

19 November, 1913, at night

23 November, 1913, at night

25 November, 1913, in the afternoon

26 November, 1913, at night

27 November, 1913, at night

28 November, 1913, at night

29 November, 1913, in the morning

29 November, 1913, at night

30 November, 1913, at night

7 November, 1914, in the afternoon

11 November, 1914, in the afternoon

12 November, 1914, at night

14 November, 1914, in the morning

14 November, 1914, in the afternoon

16 November, 1914, in the afternoon

21 November, 1914, at night

22 November, 1914, at night

mid November, 1914

November, 1914

mid November, 1915

27 November, 1916, at night

mid November, 1916

November, 1916

November, 1917

11 November, 1918, at night

mid November, 1918

1 November, 1919, in the afternoon

26 November, 1919, in the afternoon

15 November, 1920, in the afternoon

18 November, 1920, at night

22 November, 1920, at night

2 November, 1921, in the afternoon

3 November, 1921, in the afternoon

5 November, 1921, in the morning

5 November, 1921, at night

5 November, 1921, in the afternoon

6 November, 1921, in the afternoon

7 November, 1921, in the afternoon

9 November, 1921, in the morning

9 November, 1921, at night

10 November, 1921, in the morning

17 November, 1921, in the morning

22 November, 1921, in the afternoon

23 November, 1921, in the morning

24 November, 1921, at night

29 November, 1921, at night

November, 1921

November, 1921, in the afternoon

early November, 1922, at night

November, 1922

November, 1923

4 November, 1924, at night

early November, 1924

4 November, 1925, at night

6 November, 1925, at night

8 November, 1925, at night

21 November, 1925, at night

25 November, 1925, at night

November, 1925

early November, 1928

2 November, 1929, in the afternoon

10 November, the 1920's

29 November, 1931, in the afternoon

mid November, 1931

11 November, 1932, at night

November, 1939

November, 1942

November, 1945

November, 1951

November, 1952

mid November, 1954

November, 1958

November, 1959

November, the 1950's

November, 1968

November, 1993

5 November, early 20th Century, at night

November, early 20th Century

November, 2013

28 November, 25

30 November, 1550

25 November, 1553

26 November, 1553

27 November, 1553

19 November, 1554

14 November, 1555

24 November, 1556

29 November, 1556

30 November, 1557

17 November, 1558

28 November, 1558

23 November, 1560

18 November, 1562

3 November, 1587

18 November, 1602

6 November, 1604

4 November, 1660

20 November, 1660

7 November, 1661

28 November, 1661

22 November, 1663

13 November, 1664

9 November, 1666

14 November, 1666

15 November, 1667

10 November, 1669

19 November, 1674

1 November, 1685

4 November, 1691

22 November, 1709

21 November, 1715

13 November, 1718

21 November, 1739

22 November, 1743

8 November, 1749

16 November, 1750

29 November, 1750

2 November, 1751

3 November, 1751

22 November, 1753

27 November, 1754

1 November, 1757

17 November, 1757

11 November, 1760

21 November, 1762

9 November, 1767

13 November, 1767

3 November, 1770

4 November, 1770

5 November, 1770

6 November, 1770

11 November, 1770

12 November, 1770

16 November, 1770

18 November, 1770

19 November, 1770

1 November, 1771

8 November, 1771

11 November, 1772

21 November, 1773

11 November, 1775

13 November, 1775

25 November, 1775

7 November, 1776

15 November, 1777

28 November, 1777

30 November, 1778

2 November, 1781

10 November, 1782

16 November, 1784

3 November, 1785

13 November, 1785

15 November, 1785

28 November, 1785

18 November, 1786

4 November, 1788

24 November, 1789

8 November, 1790

20 November, 1792

6 November, 1793

6 November, 1794

6 November, 1796

30 November, 1796

14 November, 1799

20 November, 1799

13 November, 1802

17 November, 1802

16 November, 1803

20 November, 1803

21 November, 1803

3 November, 1805

23 November, 1805

23 November, 1806

27 November, 1809

15 November, 1810

28 November, 1810

17 November, 1812

7 November, 1813

25 November, 1813

4 November, 1814

14 November, 1814

29 November, 1814

3 November, 1816

21 November, 1816

22 November, 1816

7 November, 1817

2 November, 1818

25 November, 1818

1 November, 1819

3 November, 1819

9 November, 1819

14 November, 1819

15 November, 1819

16 November, 1819

21 November, 1819

22 November, 1819

18 November, 1820

19 November, 1820

24 November, 1820

11 November, 1821

24 November, 1821

25 November, 1821

30 November, 1821

5 November, 1823

6 November, 1823

17 November, 1823

16 November, 1824

23 November, 1824

28 November, 1824

8 November, 1825

12 November, 1826

11 November, 1827

12 November, 1830

25 November, 1830

6 November, 1833

10 November, 1834

12 November, 1834

18 November, 1834

21 November, 1835

11 November, 1836

12 November, 1836

19 November, 1836

8 November, 1839

9 November, 1839

17 November, 1839

12 November, 1840

21 November, 1840

4 November, 1841

9 November, 1841

14 November, 1841

25 November, 1841

18 November, 1842

29 November, 1843

6 November, 1845

16 November, 1845

17 November, 1845

24 November, 1845

12 November, 1846

16 November, 1846

4 November, 1847

17 November, 1848

18 November, 1848

24 November, 1848

16 November, 1849

1 November, 1850

3 November, 1850

10 November, 1850

18 November, 1851

26 November, 1851

27 November, 1851

12 November, 1852

18 November, 1852

21 November, 1852

16 November, 1853

12 November, 1854

13 November, 1854

1 November, 1855

25 November, 1855

11 November, 1856

23 November, 1857

28 November, 1858

7 November, 1859

20 November, 1859

28 November, 1859

1 November, 1860

7 November, 1860

16 November, 1860

21 November, 1860

28 November, 1860

3 November, 1861

18 November, 1861

26 November, 1861

25 November, 1862

24 November, 1864

29 November, 1865

11 November, 1867

13 November, 1868

22 November, 1869

26 November, 1869

29 November, 1869

11 November, 1871

29 November, 1872

10 November, 1873

23 November, 1873

1 November, 1874

19 November, 1874

22 November, 1874

30 November, 1874

23 November, 1876

13 November, 1878

23 November, 1878

10 November, 1879

25 November, 1880

19 November, 1881

11 November, 1882

19 November, 1882

8 November, 1883

11 November, 1883

18 November, 1883

28 November, 1883

24 November, 1887

25 November, 1889

6 November, 1893

16 November, 1893

30 November, 1893

1 November, 1896

25 November, 1896

13 November, 1898

15 November, 1898

23 November, 1898

22 November, 1899

7 November, 1900

14 November, 1900

18 November, 1900

22 November, 1900

9 November, 1901

5 November, 1902

21 November, 1904

5 November, 1905

2 November, 1907

3 November, 1907

9 November, 1907

22 November, 1907

28 November, 1907

31 November, 1907

5 November, 1908

5 November, 1910

30 November, 1912

6 November, 1913

7 November, 1913

9 November, 1913

11 November, 1913

13 November, 1913

16 November, 1913

28 November, 1913

4 November, 1914

5 November, 1914

15 November, 1914

29 November, 1914

1 November, 1915

7 November, 1915

14 November, 1915

19 November, 1915

20 November, 1915

25 November, 1915

26 November, 1915

27 November, 1915

29 November, 1915

1 November, 1916

6 November, 1916

14 November, 1916

24 November, 1916

4 November, 1917

11 November, 1917

23 November, 1917

4 November, 1918

7 November, 1918

11 November, 1918

12 November, 1918

15 November, 1918

17 November, 1918

21 November, 1918

28 November, 1918

31 November, 1918

14 November, 1920

3 November, 1921

12 November, 1921

14 November, 1921

27 November, 1922

25 November, 1924

29 November, 1924

20 November, 1925

25 November, 1926

15 November, 1927

3 November, 1929

5 November, 1929

6 November, 1929

9 November, 1929

16 November, 1929

20 November, 1929

27 November, 1929

12 November, 1930

27 November, 1930

4 November, 1931

6 November, 1931

19 November, 1931

22 November, 1931

24 November, 1931

27 November, 1931

2 November, 1932

3 November, 1932

6 November, 1932

7 November, 1932

14 November, 1932

15 November, 1932

17 November, 1932

23 November, 1932

27 November, 1932

29 November, 1932

2 November, 1933

3 November, 1933

8 November, 1933

14 November, 1933

15 November, 1933

19 November, 1933

27 November, 1933

29 November, 1933

3 November, 1934

4 November, 1934

6 November, 1934

7 November, 1934

9 November, 1934

10 November, 1934

13 November, 1934

15 November, 1934

17 November, 1934

19 November, 1934

24 November, 1934

25 November, 1934

28 November, 1934

30 November, 1934

6 November, 1936

2 November, 1937

15 November, 1938

5 November, 1939

21 November, 1939

17 November, 1940

25 November, 1940

11 November, 1941

15 November, 1942

26 November, 1943

26 November, 1944

11 November, 1945

15 November, 1945

14 November, 1946

18 November, 1946

20 November, 1947

13 November, 1949

2 November, 1950

12 November, 1950

7 November, 1951

13 November, 1951

24 November, 1951

18 November, 1952

26 November, 1953

5 November, 1954

14 November, 1954

23 November, 1954

30 November, 1954

1 November, 1955

23 November, 1955

15 November, 1957

21 November, 1961

29 November, 1962

23 November, 1963

7 November, 1964

3 November, 1965

4 November, 1965

6 November, 1965

10 November, 1965

21 November, 1965

27 November, 1965

11 November, 1966

25 November, 1966

8 November, 1967

15 November, 1969

24 November, 1969

20 November, 1970

26 November, 1971

13 November, 1972

15 November, 1972

22 November, 1972

23 November, 1972

1 November, 1973

13 November, 1973

21 November, 1974

8 November, 1977

10 November, 1977

12 November, 1977

21 November, 1977

24 November, 1977

26 November, 1978

6 November, 1979

22 November, 1980

6 November, 1981

8 November, 1981

11 November, 1981

14 November, 1981

18 November, 1981

23 November, 1982

28 November, 1982

8 November, 1983

11 November, 1983

12 November, 1983

18 November, 1983

22 November, 1983

2 November, 1984

4 November, 1984

10 November, 1984

12 November, 1984

13 November, 1984

16 November, 1984

17 November, 1984

3 November, 1985

9 November, 1985

12 November, 1985

15 November, 1985

17 November, 1985

2 November, 1986

3 November, 1986

4 November, 1986

12 November, 1986

18 November, 1986

19 November, 1986

24 November, 1986

28 November, 1986

12 November, 1987

18 November, 1988

29 November, 1988

5 November, 1989

13 November, 1989

20 November, 1989

26 November, 1989

15 November, 1990

23 November, 1992

10 November, 1994

4 November, 1997

8 November, 1998

18 November, 1999

5 November, 2012

16 November, 2013

20 November, 1730, night

21 November, 1730, afternoon

21 November, 1739, 07:00 AM

10 November, 1772, 02:00 AM

9 November, 1873, 11:00 AM

7 November, 1875, 07:00 PM

14 November, 1875, 07:00 PM

21 November, 1875, 06:30 PM

28 November, 1875, 07:00 PM

3 November, 1878, 06:30 PM

17 November, 1878, 07:00 PM

24 November, 1878, 06:45 PM

2 November, 1879, 07:00 PM

9 November, 1879, 07:00 PM

23 November, 1879, 07:00 PM

30 November, 1879, 07:00 PM

7 November, 1880, 06:30 PM

14 November, 1880, 06:30 PM

18 November, 1880, 12:00 PM

21 November, 1880, 06:30 PM

28 November, 1880, 07:00 PM

6 November, 1881, 07:10 PM

13 November, 1881, 07:20 PM

20 November, 1881, 07:05 PM

27 November, 1881, 06:50 PM

5 November, 1882, 06:50 PM

12 November, 1882, 07:00 PM

19 November, 1882, 06:30 PM

4 November, 1883, 07:00 PM

11 November, 1883, 07:15 PM

18 November, 1883, 07:00 PM

25 November, 1883, 07:00 PM

2 November, 1884, 07:00 PM

9 November, 1884, 07:00 PM

16 November, 1884, 07:00 PM

23 November, 1884, 07:00 PM

11 November, 1918, 12:20 PM

9 November, 1931, 03:00 PM

18 November, 1931, 08:15 PM

25 November, 1931, 08:15 PM

29 November, 1931, 11:30 AM

9 November, 1932, 08:15 PM

16 November, 1932, 08:15 PM

25 November, 1932, 08:00 PM

1 November, 1969, 12:00 AM

1 November, 1969, 02:00 AM

18 November, 2014, 12:30 AM

monthOfYear
Page data computed in 6,512 ms with 1,611,880 bytes allocated and 717 SPARQL queries executed.