Experience #September

September

type

TemporalEntity

encoded value

9

mid September, 1516

8 September, 1559, in the afternoon

September, 1559

September, 1643

18 September, 1708, at night

8 September, 1715, at night

10 September, 1715, at night

10 September, 1726, in the morning

10 September, 1732, at night

September, 1736

September, 1742, 05:00 AM

September, 1742, 11:00 PM

September, 1750

September, 1751

early September, 1752

7 September, 1756, at night

September, 1760

September, 1762

September, 1765

27 September, 1766, at night

September, 1767

2 September, 1770, in the morning

9 September, 1770, in the morning

9 September, 1770, at night

10 September, 1770, at night

12 September, 1770, in the morning

12 September, 1770, at night

29 September, 1770, at night

29 September, 1770, in the afternoon

early September, 1770

September, 1770

20 September, 1771, at night

September, 1774

September, 1776

late September, 1781

September, 1782

September, 1783

mid September, 1784, in the morning

September, 1784

September, 1785

September, 1786

September, 1787

23 September, 1790, in the morning

September, 1791

early September, 1793

September, 1793

early September, 1794

September, 1794

1 September, 1795, at night

early September, 1795, at night

September, 1795

late September, 1797

early September, 1798

mid September, 1800

September, 1802, in the morning

mid September, 1804, night

7 September, 1808, at night

19 September, 1808, at night

September, 1809

9 September, 1817, at night

3 September, 1818, at night

6 September, 1818, in the afternoon

12 September, 1818, at night

20 September, 1818, at night

21 September, 1818, at night

22 September, 1818, at night

24 September, 1818, at night

27 September, 1818, at night

September, 1818

8 September, 1819, at night

12 September, 1819, at night

13 September, 1819, at night

28 September, 1819, at night

30 September, 1819, at night

September, 1821

September, 1826

September, 1827

23 September, 1828, in the morning

September, 1828

September, 1829

September, 1830

September, 1832

14 September, 1833, in the morning

September, 1834

early September, 1835

September, 1835

September, 1836

September, 1840

21 September, 1842, in the afternoon

September, 1842

September, 1843

September, 1844

September, 1848

September, 1851

early September, 1852

mid September, 1852

September, 1853

late September, 1854

September, 1854

9 September, 1855, in the morning

September, 1857

September, 1858

September, 1863

September, 1865

September, 1870

September, 1873

September, 1874

September, 1876

early September, 1877

early September, 1877, 07:00 PM

late September, 1882, 07:00 PM

September, 1882

September, 1888

September, 1893

29 September, early 19th Century

September, mid 19th Century

September, 1908

late September, 1909

September, 1910

September, 1911

September, 1912

24 September, 1913, in the afternoon

26 September, 1913, at night

12 September, 1914, at night

12 September, 1914, in the afternoon

19 September, 1914, in the afternoon

23 September, 1914, in the afternoon

28 September, 1914, at night

30 September, 1914, in the afternoon

September, 1914

September, 1914, 06:00 PM

September, 1916

late September, 1917

September, 1919

late September, 1922

September, 1922

mid September, 1925

September, 1925

early September, 1926

late September, 1927

September, the 1920's

September, the 1920's, at night

2 September, 1930, at night

9 September, 1930, at night

September, 1930

early September, 1931

mid September, 1931

September, 1931

6 September, 1932, at night

13 September, 1932, at night

27 September, 1932, at night

late September, 1934

mid September, 1935

September, 1937

September, 1941

September, 1942

September, 1943

September, 1944

late September, 1946

September, 1951

mid September, 1954

September, 1954

September, 1956

September, 1961

September, 1965

September, 1967

September, 1969

September, 1975

September, 2001

September, 2003

September, 2004

early September, 2005

mid September, 2005

8 September,, 01:00 PM

7 September, 1533

21 September, 1553

28 September, 1553

30 September, 1553

1 September, 1556

20 September, 1558

12 September, 1559

19 September, 1559

20 September, 1559

2 September, 1561

30 September, 1562

27 September, 1571

15 September, 1580

4 September, 1596

13 September, 1598

7 September, 1662

21 September, 1662

10 September, 1664

1 September, 1667

15 September, 1667

28 September, 1668

16 September, 1670

23 September, 1680

6 September, 1709

7 September, 1709

20 September, 1709

2 September, 1715

24 September, 1717

20 September, 1718

30 September, 1723

27 September, 1742

12 September, 1743

28 September, 1747

21 September, 1751

12 September, 1752

6 September, 1757

1 September, 1758

14 September, 1760

25 September, 1761

24 September, 1762

13 September, 1764

17 September, 1764

25 September, 1766

30 September, 1766

25 September, 1767

29 September, 1768

4 September, 1769

14 September, 1769

2 September, 1770

4 September, 1770

7 September, 1770

8 September, 1770

19 September, 1770

22 September, 1770

24 September, 1770

28 September, 1770

30 September, 1770

9 September, 1772

21 September, 1773

8 September, 1774

7 September, 1775

15 September, 1776

27 September, 1776

3 September, 1784

23 September, 1787

1 September, 1789

16 September, 1789

17 September, 1789

18 September, 1789

1 September, 1791

5 September, 1791

22 September, 1791

15 September, 1792

19 September, 1792

20 September, 1792

1 September, 1793

18 September, 1794

20 September, 1794

14 September, 1795

4 September, 1800

4 September, 1801

11 September, 1801

20 September, 1803

30 September, 1803

8 September, 1805

24 September, 1806

5 September, 1811

23 September, 1812

20 September, 1815

14 September, 1817

18 September, 1817

29 September, 1818

10 September, 1819

11 September, 1819

13 September, 1819

15 September, 1819

16 September, 1819

17 September, 1819

8 September, 1820

20 September, 1820

2 September, 1821

6 September, 1821

10 September, 1821

15 September, 1821

18 September, 1821

19 September, 1821

20 September, 1821

30 September, 1821

8 September, 1822

1 September, 1823

2 September, 1823

5 September, 1823

28 September, 1823

12 September, 1824

12 September, 1825

27 September, 1828

28 September, 1828

7 September, 1831

8 September, 1831

13 September, 1831

21 September, 1832

2 September, 1833

11 September, 1833

26 September, 1833

30 September, 1834

20 September, 1836

2 September, 1837

5 September, 1837

12 September, 1837

16 September, 1837

20 September, 1839

26 September, 1839

22 September, 1840

8 September, 1841

23 September, 1842

2 September, 1844

5 September, 1844

15 September, 1846

21 September, 1846

10 September, 1847

16 September, 1847

14 September, 1849

16 September, 1849

17 September, 1849

21 September, 1849

5 September, 1850

14 September, 1852

28 September, 1852

28 September, 1853

12 September, 1854

11 September, 1855

26 September, 1857

23 September, 1859

3 September, 1861

19 September, 1862

23 September, 1865

1 September, 1870

3 September, 1872

13 September, 1874

21 September, 1874

30 September, 1876

23 September, 1879

27 September, 1879

28 September, 1879

13 September, 1882

17 September, 1882

1 September, 1883

15 September, 1890

4 September, 1892

5 September, 1892

6 September, 1893

29 September, 1893

13 September, 1894

10 September, 1896

27 September, 1898

14 September, 1902

14 September, 1904

25 September, 1906

4 September, 1907

10 September, 1907

5 September, 1908

24 September, 1908

3 September, 1909

22 September, 1909

15 September, 1910

18 September, 1913

12 September, 1914

13 September, 1914

15 September, 1914

8 September, 1915

9 September, 1915

10 September, 1915

19 September, 1915

22 September, 1915

16 September, 1916

22 September, 1916

28 September, 1916

2 September, 1917

9 September, 1917

15 September, 1917

30 September, 1917

22 September, 1918

27 September, 1918

28 September, 1918

29 September, 1918

9 September, 1919

27 September, 1919

28 September, 1919

17 September, 1930

21 September, 1930

23 September, 1930

25 September, 1930

9 September, 1931

10 September, 1931

11 September, 1931

22 September, 1931

23 September, 1931

24 September, 1931

19 September, 1932

20 September, 1932

23 September, 1932

24 September, 1932

29 September, 1932

30 September, 1932

4 September, 1933

6 September, 1933

8 September, 1933

10 September, 1933

15 September, 1933

22 September, 1933

29 September, 1933

30 September, 1933

1 September, 1934

4 September, 1934

10 September, 1934

12 September, 1934

13 September, 1934

14 September, 1934

17 September, 1934

24 September, 1934

29 September, 1934

23 September, 1935

16 September, 1936

26 September, 1937

1 September, 1939

30 September, 1942

26 September, 1945

7 September, 1947

3 September, 1949

8 September, 1949

9 September, 1949

16 September, 1949

30 September, 1949

11 September, 1951

11 September, 1953

8 September, 1954

12 September, 1954

19 September, 1958

23 September, 1960

28 September, 1961

15 September, 1964

18 September, 1966

28 September, 1966

7 September, 1967

2 September, 1968

14 September, 1971

30 September, 1972

3 September, 1973

7 September, 1974

12 September, 1974

3 September, 1977

13 September, 1977

2 September, 1978

23 September, 1978

15 September, 1979

14 September, 1980

22 September, 1980

26 September, 1980

27 September, 1980

28 September, 1980

1 September, 1981

6 September, 1981

17 September, 1981

20 September, 1981

30 September, 1981

5 September, 1983

9 September, 1983

18 September, 1983

24 September, 1983

27 September, 1984

3 September, 1985

20 September, 1985

21 September, 1985

28 September, 1985

6 September, 1986

14 September, 1986

27 September, 1986

12 September, 1987

20 September, 1987

21 September, 1987

1 September, 1988

29 September, 1989

30 September, 1989

28 September, 1991

29 September, 1991

16 September, 2003

18 September, 2014

21 September, 2018

9 September, 1757, 12:00 AM

25 September, 1757, 02:00 PM

8 September, 1773, 01:00 PM

7 September, 1818, night

8 September, 1818, night

12 September, 1875, 07:00 PM

19 September, 1875, 07:00 PM

26 September, 1875, 07:00 PM

3 September, 1876, 07:00 PM

10 September, 1876, 07:00 PM

17 September, 1876, 07:00 PM

24 September, 1876, 07:00 PM

2 September, 1877, 07:00 PM

16 September, 1877, 06:30 PM

30 September, 1877, 06:30 PM

1 September, 1878, 07:00 PM

8 September, 1878, 06:45 PM

15 September, 1878, 06:30 PM

22 September, 1878, 06:30 PM

29 September, 1878, 06:30 PM

12 September, 1880, 06:30 PM

19 September, 1880, 06:30 PM

26 September, 1880, 06:45 PM

11 September, 1881, 06:30 PM

11 September, 1881, 07:00 PM

18 September, 1881, 06:30 PM

25 September, 1881, 07:05 PM

10 September, 1882, 07:00 PM

17 September, 1882, 06:30 PM

2 September, 1883, 07:05 PM

9 September, 1883, 07:00 PM

16 September, 1883, 11:00 AM

16 September, 1883, 07:00 PM

23 September, 1883, 07:30 PM

30 September, 1883, 07:00 PM

14 September, 1884, 07:00 PM

21 September, 1884, 07:20 PM

28 September, 1884, 07:00 PM

16 September, 1895, 04:30 PM

29 September, 1928, 07:00 PM

23 September, 1930, 07:00 PM

25 September, 1931, 08:00 PM

29 September, 1931, 08:00 PM

30 September, 1931, 08:00 PM

22 September, 1932, 11:00 AM

monthOfYear
Page data computed in 6,618 ms with 1,594,864 bytes allocated and 543 SPARQL queries executed.